3 Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej
Strzała i Grom
Przenośne Przeciwlotnicze Zestawy Rakietowe (PPZR)

 

Na uzbrojeniu 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej znajdują się dwa typy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych: Strzała S-2M oraz Grom. W PPZR wyposażony jest 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Powietrznej.

W skład PPZR STRZAŁA S-2M wchodzą następujące główne zespoły:
• Samonaprowadzająca się rakieta umieszczona w wyrzutni
• Mechanizm startowy,
• Naziemny blok zasilania.

Pocisk STRZAŁA S-2M może być wystrzeliwany:
- z ziemi,
- z nad powierzchni wody,
- z pojazdów mechanicznych i z pokładów okrętów będących w ruchu.

Duża odporność na wstrząsy pozwala przewozić zestawy wszystkimi rodzajami pojazdów oraz zrzucić je z samolotów desantowych.


Przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM – przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy produkcji polskiej przeznaczony do zwalczania nisko lecących samolotów i śmigłowców, przyjęty na uzbrojenie Wojska Polskiego w roku 1995.

Zestaw obsługiwany jest przez jednego żołnierza.

Stworzenie zestawu GROM jest wynikiem doświadczeń Zakładów Metalowych MESKO w Skarżysku-Kamiennej związanych z produkcją podobnego zestawu konstrukcji radzieckiej Strzała-2M (od połowy lat 70. dwudziestego wieku) oraz przygotowaniami do wdrożenia produkcji licencyjnej nowszych zestawów Igła-1, również pochodzących z ZSRR. Do produkcji licencyjnej Igieł nie doszło, a od końca 1992 r. rozpoczęto prace nad własnym zestawem. Prace prowadzono m.in. w OBR Skarżysko, Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. W 1995 r. została wdrożona do produkcji i przyjęta do uzbrojenia obrony przeciwlotniczej wersja przejściowa GROM-1. Wykorzystywała ona elementy importowane. Całkowicie polską wersję wprowadzono do produkcji pod koniec lat 90. dwudziestego wieku.

Na zestaw składają się: jednostopniowy pocisk rakietowy w jednorazowej wyrzutni rurowej, mechanizm startowy oraz naziemny blok zasilania. Pocisk rakietowy napędzany jest silnikiem na paliwo stałe i wyposażony jest w układ samonaprowadzania na podczerwień. Fotodetektor wchodzący w skład układu śledzenia celu chłodzony jest ciekłym azotem.

Możliwe jest zastosowanie w zestawie urządzenia rozpoznawczego „swój-obcy” (IFF) oraz celownika termowizyjnego.

 

Charakterystyki techniczne:

masa zestawu: 16,5 kg
masa pocisku: 10,5 kg
masa głowicy bojowej: 1,27 kg
długość pocisku: 1648 mm
średnica pocisku: 72 mm
średnia prędkość lotu: 650 m/s (2340 km/h, ok. 1,9 Ma)
wysokość lotu celu: 10-3500 m
odległość celu: 400-5500 m
prędkość lotu celu oddalającego się: 320 m/s (1152 km/h, ok. 0,94 Ma)
prędkość lotu celu zbliżającego się: 400 m/s (1440 km/h, ok. 1,18 Ma)
czas przejścia z położenia marszowego do bojowego: maks. 15 s
prawdopodobieństwo zniszczenia celu pojedynczą rakietą z tylnej półsfery: bez zakłóceń - >0,6, z zakłóceniami – 0,4.
czas samodestrukcji:14-17s

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych